☿ دُختَری می نـِویسَد ...

❞ حرف هایم غیرعادی نوشته میشود ❝

☿ دُختَری می نـِویسَد ...

❞ حرف هایم غیرعادی نوشته میشود ❝

درباره بلاگ
☿ دُختَری می نـِویسَد ...

{ برای همه ما
همه روزها فراموش می شوند
به جز همان یک روز
که نشانی آن را
به هیچکس نگفته ایم }

" ممنون میشم خاموش بخونید
اینجا حرف زدن اجباری نیست "

۲۳ دی ۹۵ ، ۰۲:۰۳

آدمایی که ازشون بیزارم

اولین گروه :

از آدمایی که کَنه و چسب و وِل نکن هستن خیلی بدم میاد خیلی http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_mad.gif

۹۵/۱۰/۲۳
💙 دُخ نِویس 💙